2 май 2004 - Рожден ден на Донка

Явор и Софи
01-sofi_yavor.jpg
Кроки с вилици
02-kroki_s_vilica.jpg
Явор в колата
03-yavor-kola.jpg
Донка свободна
04-donka-free.jpg
Донка скрита
05-donka_skrita.jpg
Софи сред трева
06-Sofi_sred_treva.jpg
Софи сред трева 2
07-Sofi_sred_treva2.jpg
Софи сред трева 3
08-Sofi_sred_treva3.jpg
Подготовка на маса
09-podgotovka_na_masa.jpg
Даниел и салама
10-Daniel_i_salama.jpg
Скарата
11-skarata.jpg
На Даниел салама
12-na_Daniel_salama.jpg
Тошо и Даниел
13-Tosho_i_Daniel.jpg
Донка и Тошо
14-donka_i_Tosho.jpg
Явор Софи
15-Yavor_Sofi.jpg
Миене на чинии
16-miene_na_chinii.jpg
Миене на чинии 2
17-miene_na_chinii_2.jpg
На мостчето
18-na_mostcheto.jpg
Пълни кореми
19-palni_koremi.jpg
Софи и Явор
20-Sofi_Yavor.jpg
Заден план
21-zaden_plan.jpg
Софи и Явор
22-Sofi_Yavor.jpg
Явор Софи
23-Yavor_Sofi.jpg
Раз два - раз два
24-raz_dva_raz_dva.jpg
Тупай Тупай
25-tupai_tupai.jpg
Донка с мъже и пиене
26-Donka_s_maje_i_piene.jpg
Донка и Даниел
27-Donka_Daniel.jpg
В Стара Загора
28-V_Stara_Zagora.jpg
Явор хапе
29-Yavor_hape.jpg
Донка хапе
30-Donka_hape.jpg
Ах певицата
31-Ah_pevicata.jpg
В кръчмата
32-V_krachmata.jpg
Донка нинджа
33-Donka_nindja.jpg
Явор Софи-Стара Загора
34-Yavor_Sofi-Stara_zagora.jpg

Няма коментари


Добави коментар за снимките

Име :

Коментар :<<< Назад към главната страница